Foredrag

Jeg tilbyder to typer af foredrag:

1) Med udgangpunkt i min ph.d.-afhandling holder jeg oplæg om parallelsamfund og ghettoisering i Danmark. Det kan være for din (uddannelses)institution, din arbejdsplads eller bare i privat regi. Jeg fortæller om, hvordan begreberne parallelsamfund og ghetto er blevet brugt i Danmark, og hvordan det bruges idag, og hvad det kan have af betydning, samt lægger op til diskussion.

2) Med udgangspunkt i min personlige historie, tilbyder jeg også foredrag om Holocaust som familiehistorie. Hvordan kan den personlige og individuelle historie kaste lys over den store, generelle fortælling om Holocaust? Hvad bidrager den personlige fortælling med? Hvordan kan min – og din – erfaring bruges. Og skal den bruges? Dette er blot nogle af de spørgsmål, som jeg kan tage op i løbet af mit foredrag.

Jeg skræddersyr foredraget over disse emner, så det passer til dit/jeres behov, ring eller skriv, så kan vi tale om, hvad I gerne vil høre om, og hvor længe det skal vare. Jeg lægger også gerne op til diskussion med publikum, så vi kan få gang i en spændende og lærerig debat.

Pris efter nærmere aftale

NÆSTE OFFENTLIGE FOREDRAG:

Dato/tid:
20. november 2018 kl. 16.30-18.30

Sted:
Georg Brandes Selskabet
Politikens Foredragssal
Vestergade 28
1456 Kbh K

Læs mere her.

SENESTE FOREDRAG:

20. september 2018 – Roskilde Universitet